Cho thuê cẩu 2 tấn

Cho thuê xe cẩu tự hành 2 tấn.

xe tải gắn cẩu 2 tấn cho thuê cẩu vận chuyển hàng hóa

Xe tải gắn cẩu 2 tấn cho thuê cẩu vận chuyển hàng.

 

 

Xem thêm: Thuê xe cẩu tự hành - Cho thuê cẩu 8 tấn - Cho thuê cẩu 10 tấn - Cho thuê cẩu 3 tấn - Cho thuê cẩu 2 tấn - Cho thuê cẩu 15 tấn - cần thuê xe cẩu